Regressietherapie

Wat is regressie?

Regressie betekent letterlijk teruggaan. Het doel van regressie is gebeurtenissen uit het verleden die je nu in het dagelijks leven in de weg zitten, een andere betekenis te geven. Dit kunnen heftige gebeurtenissen zijn maar ook vanuit het oogpunt van volwassenen kleine, onbeduidende gebeurtenissen. De ervaring wordt als waarheid gezien, terwijl deze vaak niet overeen komt met de werkelijkheid. De gebeurtenis leidt ertoe dat je (on)bewust kiest hoe je reageert of hoe je je gedraagt.

Soms worden vervelende gevoelens en gebeurtenissen weggestopt, zoals angst, boosheid, verdriet, onzekerheid, frustratie, machteloosheid, eenzaamheid, spanning of onrust. Naarmate je ouder wordt en merkt dat dit ‘helpt’ om te overleven, ontwikkel je dit overlevingsmechanisme steeds verder. Dit kan ervoor zorgen dat je interne systemen uit balans raken en op een later moment in je leven kun je daar mentaal of fysiek last van krijgen.

Prenataal

Wetenschappelijk is bewezen dat de tijd voor de geboorte een basis legt voor de emotionele, intellectuele en sociale ontplooiing van het kind na de geboorte. Alles wat je als ongeboren baby ervaart in de buik van je moeder, aangenaam of onaangenaam, en alle gevoelens die je daar leert kennen, zowel vrolijk als pijnlijk, vormt je op een of andere manier. Zo kan een baby in de buik de waarheden en overtuigingen van de moeder en haar omgeving overnemen, ten koste van de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Hoe gaat een regressiebehandeling in zijn werk?

Tijdens een regressiebehandeling wordt gebruik gemaakt van de hypnose. Alles wat je in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben, kun je in hypnose opnieuw ervaren. Je onderbewustzijn selecteert tijdens de hypnose het moment en de gebeurtenis(sen) waar het probleem ontstaan is. Waar en wanneer het zaadje geplant is. Je geheugen is een subjectief; je slaat je herinneringen op zoals ze gekleurd worden in je beleving. Wanneer je deze herinneringen omhoog haalt, zul je deze dus ook herbeleven op de manier waarop je ze opgeslagen hebt. Je ervaart de gebeurtenis(sen) alsof het weer echt plaatsvindt.

Met alle wijsheid, kennis en ervaring die je inmiddels als volwassene bezit, ontstaat inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je ziet dat overtuigingen die toen zijn ontstaan, nog steeds invloed hebben op je leven. Datgene wat jij zonder je er bewust van te zijn met je meedraagt en de reactiepatronen die jij onbewust bent gaan volgen, worden helder. Maar omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de genezing. Je kunt het, in het hier en nu, vaak beter overzien en relativeren. In de hypnose krijg je nieuwe keuzemogelijkheden die helpen om het probleem op te lossen. Je oude programma wordt als het ware vervangen door een nieuw, gebaseerd op je meer realistische kennis en wijsheid.

Regressietherapie

{acpt_attachment_hoofdtekst-en-foto_inleiding}

{acpt_page_hoofdtekst-en-foto_hoofdtekst}