OldPain2Go

Wat is pijn?

Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam. Het vertelt je dat er iets met je lichaam aan de hand is, waar zorg aan besteed dient te worden. Zodra de juiste diagnose is gesteld en er is gedaan wat nodig en mogelijk is, kan het lichaam beginnen met herstellen. De pijn wordt minder en is meestal al helemaal weg voordat het lichaam volledig is hersteld. De pijn is niet meer nodig en het pijnsignaal is vanuit het brein uitgezet. Er is nu weer plaats voor eventuele nieuwe signalen. Nieuwe pijn wordt dan immers niet meer gemaskeerd door oude pijn.

Je zou pijn kunnen vergelijken met een brandalarm. Het gaat af om je duidelijk te maken dat er iets aan de hand is en je actie moet ondernemen. Als de brand is gevonden en geblust, wordt het alarm uitgezet en opnieuw ingesteld. Het is dan weer gereed om ons te waarschuwen bij een volgende brand. Zo houdt het ons veilig.

Chronische pijn

Wat gebeurt er als het het brandalarm toch af blijft gaan? Niet alleen zou het geluid ondraaglijk zijn, maar als een nieuwe brand uitbreekt zouden we het niet bemerken. Hetzelfde geldt voor pijn. Als de pijn blijft na genezing weet je niet of op die plek misschien een nieuwe of andere dreiging is die aandacht nodig heeft. Verder tast de aanhoudende pijn je welzijn, functioneringsvermogen en kwaliteit van leven aan.

Pijnsignalen dienen dus als bescherming. Bij chronische pijn houdt het brein onterecht vast aan de waarneming dat het lichaam nog steeds moet worden gealarmeerd of beschermd. Het interpreteert de signalen die binnenkomen verkeerd, en heeft een over-beschermend programma gecreëerd in de vorm van chronische pijn. Het zet het pijnsignaal niet uit. Verder kan pijn nog door meerdere oorzaken in stand gehouden worden.

Hoe gaat een OldPain2Gobehandeling in zijn werk?

De behandeling bestaat voor een deel uit directe communicatie met je onderbewustzijn. De verandering wordt door jezelf aangebracht, met mij als begeleider.

Hoe werkt OldPain2Go?

Als pijn blijft bestaan is er altijd een reden, maar niet altijd een medische reden. Het onbewust brein reageert op datgene waarvan het denkt dat het een dreiging is, maar in werkelijkheid hoeft het geen dreiging (meer) te zijn.

OldPain2Go is ontwikkeld om het onbewust brein in de gelegenheid te stellen de noodzaak van de oude pijn opnieuw te beoordelen en daarna te verminderen of te verwijderen.

Werkt OldPain2Go altijd?

OldPain2Go werkt niet altijd. Soms kan er meer reden zijn om de pijn te behouden dan te verliezen. Hoewel je dit op bewust niveau kunt ontkennen, is het je onderbewustzijn dat hierover beslist. Heel erg belangrijk is dat je de pijn echt wilt loslaten en geen enkele reden hebt om de pijn vast te houden. Als dat zo is, heb je een geweldige kans op vermindering of zelfs totale verwijdering van je oude pijn.

Waarvoor is OldPain2Go geschikt?

OldPain2Go is een veilige en heel vaak zeer effectieve methode die toepasbaar is op medisch gediagnosticeerde chronische pijn. Belangrijk is dat er geen medische noodzaak is om de pijn te handhaven. OldPain2Go kan uitstekend worden ingezet bij o.a. artrose, astma, darmklachten, reuma, artritis, lage rugpijn, hielspoor, na-operatiepijn, gescheurde kruis- of enkelbanden en fybromyalgie.

OldPain2Go

{acpt_attachment_hoofdtekst-en-foto_inleiding}

{acpt_page_hoofdtekst-en-foto_hoofdtekst}