Regressie

Wat is regressie?

Regressie betekent letterlijk teruggaan. Regressie dient ertoe om gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden en in het heden een obstakel vormen in het dagelijks functioneren een andere betekenis te geven. Dit kunnen heftige gebeurtenissen zijn, maar ook vanuit het oogpunt van volwassenen kleine, onbeduidende gebeurtenissen. Deze ervaringen kunnen ervoor zorgen dat onze interne systemen uit balans raken en op een later moment in ons leven, mentaal of fysiek, problemen opleveren. De ervaring wordt als waarheid gezien, terwijl deze vaak niet overeen komt met de objectief waarneembare werkelijkheid.

Hoe gaat een regressie-behandeling in zijn werk?

Alles wat voor het hier en nu ligt, wordt als het verleden gezien. Bij regressie wordt gebruik gemaakt van de hypnotische trance. Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben, kunnen we in deze trance opnieuw ervaren. Je onderbewustzijn selecteert tijdens de trance het moment en de gebeurtenis(sen) waar de oorzaak van het probleem ligt. Waar en wanneer het zaadje geplant is. Ons geheugen is een subjectief geheugen. We slaan onze herinneringen op zoals ze gekleurd worden in onze beleving. Wanneer je deze herinneringen omhoog haalt, zul je deze dus ook herbeleven op de manier waarop je ze opgeslagen hebt. Je ervaart de gebeurtenis(sen) alsof het weer echt plaatsvindt. Met alle wijsheid, kennis en ervaring die je inmiddels als volwassene bezit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan, nog steeds in je leven aanwezig zijn. Maar omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de genezing. Je kunt het, in het hier en nu, vaak beter overzien en relativeren. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken. Het oude programma wordt als het ware vervangen door een nieuw, gebaseerd op je meer realistische kennis en wijsheid.