Hooikoorts (allergieën)

Afbeelding behorende bij de pagina allergie waalwijk van de website van hypnotherapie waalwijk

Een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts, is een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen (pollen) die op zich helemaal niet schadelijk hoeven te zijn. De stoffen, allergenen, komen vooral via de huid en via de luchtwegen het lichaam binnen, waarna het immuunsysteem deze allergenen onschadelijk probeert te maken. Dit gebeurt door het aanmaken van antistoffen. Deze antistoffen zorgen voor de allergische reactie zoals jeuk, tranende ogen, benauwdheid en huiduitslag. Deze klachten zijn dus niet afkomstig van het allergeen zelf, maar van de reactie van het immuunsysteem op het allergeen. Dit is een onbewust proces. Hypnotherapie is er op gericht het immuunsysteem zodanig te beïnvloeden dat de volstrekt ongevaarlijke ingeademde stoffen niet meer als schadelijk worden herkend. Hierdoor blijft de reactie van het immuunsysteem die de klachten veroorzaakt, uit.

Klik hier voor het pollennieuws van dit moment.