EMDR

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode hebben de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is steeds dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen. Daarmee worden ervaringen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van die persoon, dat het denken hieraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR is ontwikkeld door de psycholoog Francine Shapiro, die bij zichzelf ontdekte dat spontane oogbewegingen tijdens het overdenken van onplezierige gebeurtenissen leidden tot desensitisering.

Hoe gaat een EMDR-behandeling in zijn werk?

Tijdens de behandeling vraagt de hypnotherapeut je de nare herinnering in je geheugen op te roepen, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Deze gevoelens worden versterkt door de hypnotische trance. Vervolgens vraagt hij of zij je te concentreren op die gebeurtenis. Tegelijkertijd laat hij of zij je oogbewegingen maken, waardoor de hersenen afwisselend links en rechts belast worden. De series van oogbewegingen (sets) worden onderbroken door het sluiten van de ogen, waarbij je steeds gevoelsmatig gericht blijft op de onaangename ervaring uit het verleden.

Hoe werkt EMDR?

Het geheugen krijgt heel veel informatie tegelijkertijd te verwerken. Zowel het intens in gedachten nemen van deze traumatische gebeurtenis als het afwisselend links en rechts gestimuleerd worden van het brein, kost veel geheugencapaciteit. Door deze doelbewuste overbelasting van het werkgeheugen is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Er is geen geheugencapaciteit over voor de koppeling tussen de herinnering en de bijbehorende negatieve emoties. De emotionele lading van de herinnering vervaagt. Dit biedt je de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.